Giới thiệu - Công Ty TNHH SX TM và XD Lê Khắc

Giới thiệu - Công Ty TNHH SX TM và XD Lê Khắc

Giới thiệu - Công Ty TNHH SX TM và XD Lê Khắc

Giới thiệu - Công Ty TNHH SX TM và XD Lê Khắc

Giới thiệu - Công Ty TNHH SX TM và XD Lê Khắc
Giới thiệu - Công Ty TNHH SX TM và XD Lê Khắc

Giới thiệu

Công Ty TNHH SX TM và XD Lê Khắc sản xuất khóa đầu tiên của Việt Nam , thiết bị khóa cửakhóa tủkhóa két…Cung ứng nhu cầu tiêu dùng của người Việt Nam dùng hàng Việt nam, luôn chứng tỏ vai trò người tiên phong và dẫn dắt sự thay đổi xu hướng tiêu dùng với việc đem đến cho thị trường những sản phẩm – dịch vụ theo tiêu chuẩn quốc tế.  Công ty đã tìm được một chỗ đứng vững chắc trên thị trường và tạo được sự tin cậy đối với khách hang Nỗ lực và miệt mài từ những bước đi đầu tiên.Lê Khắc đã làm nên những điều kỳ diệu để tôn vinh thương hiệu Việt được xây dựng bởi chính những người con Việt và thành công bởi chính trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng Việt Nam. Với cơ cấu tổ chức quản lý phù hợp, đội ngũ nhân sự có năng lực, cơ sở vật chất kỹ thuật tiên tiến, cùng với sự thành công trong việc xây dựng những mối quan hệ hợp tác chiến lược lâu dài, Công ty đã và đang có rất nhiều cơ hội trong việc phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh của mình.Bên cạnh đó, Lê Khắc cũng trở thành cánh chim đầu đàn của ngành sản xuất khóa việt nam

Các lĩnh vực hoạt động chủ yếu:

     - Sản xuất, kinh doanh sản phẩm: cửa thép chống cháy, cửa nhựa lõi thép, bản lề,....

Cơ cấu tổ chức:

Lê Khắc là một công ty cổ phần, được tổ chức và điều hành hoạt động theo mô hình trực tuyến - chức năng. Mô hình này phản ánh đầy đủ nguyên tắc quản lý tập trung với ưu điểm là sự đơn giản và sự phân công trách nhiệm cụ thể, rõ ràng đối với từng bộ phận, từng cá nhân trong tổ chức.

 

Hội đồng quản trị: 

Hội đồng quản trị sáng lập và duy trì sự tồn tại và phát triển của Tổng công ty. Hội đồng quản trị sẽ đưa ra các đưởng lối và chiến lược cho Tổng công ty, bổ nhiệm các chức danh Tổng và Phó Tổng giám đốc để trực tiếp quản lý và điều hành hoạt động của Tổng công ty. 

Ban kiểm soát: 

Ban kiểm soát chịu trách nhiệm giám sát các hoạt động của Tổng công ty, giám sát các việc chi tiêu tài chính đảm bảo đúng mục đích và có hiệu quả tránh thất thoát.

Ban giám đốc:

Tổng Giám đốc là người đại diện và chịu trách nhiệm cao nhất của Tổng công ty trước pháp luật. Tổng Giám đốc do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, có nhiệm vụ xây dựng chiến lược kinh doanh và quản lý, giám sát việc thực hiện; thiết lập hệ thống thông tin hiệu quả; thiết lập các quan hệ mật thiết bên trong Tổng công ty cũng như giữa Tổng công ty với các đơn vị tổ chức, các cá nhân bên ngoài Tổng công ty.

Trợ giúp cho Tổng Giám đốc là Phó Tổng giám đốc. Giám đốc sẽ căn cứ vào khả năng và nhu cầu quản lý để thực hiện uỷ quyền một số quyền hạn nhất định cho Phó Tổng giám đốc.

Phòng Hành chính nhân sự:

Đảm nhận các công việc thuộc lĩnh vực hành chính – nhân sự trong Công ty: Thiết lập các chương trình, biện pháp thực hiện, kiểm soát quy trình thực hiện và phân tích kết quả thực hiện chức năng tổ chức, bao gồm các hoạt động trong lĩnh vực cơ cấu tổ chức – nhân sự, quản lý nhân sự và các hồ sơ nhân sự, pháp chế; thi đua – khen thưởng, kỷ luật; Xây dựng và đệ trình kế hoạch ngân sách tiền lương hàng năm; Quản lý công văn đi, công văn đến …

Phòng Kinh doanh:

Thực hiện các công việc về kinh doanh, nghiên cứu mở rộng thị trường; Tiếp nhận và xử lý các thông tin về tiêu thụ sản phẩm, xử lý các khiếu nại của khách hàng, giải quyết các công việc có liên quan đến hoạt động bán hàng.

Phòng kỹ thuật thiết kế:

Triển khai và quản lý kỹ thuật,thiết kế sản phẩm mới,không ngừng nâng cao chất lượng cũng như mẫu sản phẩm mới. Bảo hành các sản phẩm mà công ty cung cấp.

Nhà máy  sản xuất:

Sản xuất, các sản phẩm khóa,bản lề,Cremon, cung cấp cho thị trường và phục vụ các dự án của các công ty thành viên.

Phòng vật tư:

Cung cấp hàng hoá, thiết bị, vật tư  cho toàn bộ hoạt động của Công ty trên cơ sở cân đối một cách khoa học giữa cung - cầu, tính toán lượng tồn kho hợp lý nhằm đảm bảo sự tiết kiệm và hiệu quả trong việc sử dụng hàng tồn kho; Tìm kiếm và xây dựng mối quan hệ lâu dài, ổn định vói các nhà cung cấp, định kỳ tiến hành đánh giá các nhà cung cấp trên một số các tiêu chí cơ bản như chất lượng sản phẩm, dịch vụ cung cấp, chất lượng dịch vụ sau bán hàng, các chương trình hỗ trợ, mức độ đảm bảo thực hiện hợp đồng...; Chịu trách nhiệm trong việc kiểm tra, giám sát, tổ chức kiểm định, nghiệm thu, xác nhận khối lượng thực hiện hợp đồng.

Phòng Kế toán:  

Theo dõi, tổ chức thực hiện việc hạch toán kế toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, tổng hợp kết quả kinh doanh, lập các báo cáo tài chính, phân tích hoạt động kinh doanh để phục vụ cho việc kiểm tra thực hiện kế hoạch của Tổng công ty; Tham mưu cho Tổng Giám đốc các giải pháp về tài chính để hoạt động kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất

backtop
https://m.me/lekhacdoor